Psychika a zdravý životný štýl

Prečo psychika v súvislosti so zdravým životným štýlom zaujíma prvé miesto? Pretože zohráva rozhodujúcu rolu. Duševné zdravie predchádza zdraviu telesnému. Len zdravá duša môže „urobiť” zdravým telo. Zdravú dušu môžu „urobiť” len zdravé myšlienky a zdravé predstavy. Tieto myšlienky a predstavy musia mať zdravý obsah. V zdravom životnom štýle ide o zdravie duše i zdravie tela.

Ak by človek chcel žiť zdravým životným štýlom, tak by denne vykonával také činnosti, ktoré by zlepšovali a udržiavali jeho telo i psychiku v zdraví. Robil by to cieľavedome, systematicky a rád. Aby však mohol vykonávať takéto činnosti, musel by to v prvom rade sám chcieť. Jedinou vecou, ktorá mu v tom môže pomôcť alebo mu v tom môže zabrániť je jeho vlastná psychika. Ako však „nastaviť” svoju psychiku na takýto cieľ?

 

 

Zdravý životný štýl je dôsledkom životnej filozofie jednotlivca, jeho osobných názorov, cieľov a presvedčení. Je otázkou vlastného hodnotového systému a sebauvedomenia. Ak je to práve život, čo predstavuje najvyššiu hodnotu pre jednotlivca, je to práve zdravie, ktoré ho umožňuje nielen zachovávať, ale rozhodujúcou mierou sa podieľa na jeho kvalite. Nakoľko Vám záleží na Vašom živote, natoľko Vám záleží na Vašom zdraví. Nakoľko Vám záleží na Vašom zdraví, natoľko Vám záleží na Vašom živote.

Na to, aby človek udržiaval svoje telo i psychiku v zdraví, je potrebné vykonávať toľko a takých činností, ktoré vedú k takémuto výsledku — ku udržiavaniu zdravého tela i psychiky. Práve tieto činnosti sú zdravým životným štýlom. Zdravý životný štýl je predovšetkým prevencia, budovanie silnej obranyschopnosti organizmu voči všetkým vplyvom, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie, či už duševné alebo telesné. Keďže nemôžeme odstrániť tieto vplyvy, jediná možnosť spočíva v budovaní silnej obrany voči nim a o tom zdravý životný štýl vlastne je.

Ďalší článok po zelenej značke:  Zelená značka  Pohyb a zdravý životný štýl