Zdravie a biopotraviny

Kvalitná strava

Základom zdravia je bezpochyby kvalitná strava. Strava sa podľa štatistík podieľa zhruba šesťdesiatimi percentami na zdraví človeka. Ak je to také významné percento a ak je zdravie podľa mnohých ľudí to najcennejšie, čo máme (alebo už nemáme, ale chceli by sme mať), tak je zrejme nevyhnutné riešiť otázku kvalitnej stravy.

Za kvalitnú (racionálnu) stravu pre človeka sa všeobecne považuje strava plná ovocia, zeleniny, obilnín, strukovín, orechov a semien, menej nízkotučných mliečnych výrobkov a ešte menej vajec, či mäsa, a to len hydinového alebo rybacieho. Takejto strave hovoríme racionálna výživa. Avšak okrem správneho výberu druhu potravy by nás malo zaujímať aj jej chemické zloženie, a to najmä prítomnosť toxických látok.

Zoberme si napríklad také jablko. Jablko je ovocie, teda zodpovedá pravidlám zdravej výživy, môžeme ho jesť, budeme zdraví. Ale pozor! Je tu jedno veľké ALE. Budeme zdraví, ALE len v prípade, že je chemicky čisté, čiže neobsahuje cudzorodé látky. A sme pri biopotravinách. Biopotraviny sa preto volajú biopotraviny, pretože neobsahujú zdraviu škodlivé látky. Keby ich obsahovali, neboli by to biopotraviny.

 

 

Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo sa zameriava na výrobu produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu ekologickým a trvalo udržateľným spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie. Na hnojenie je používaný maštaľný hnoj a kompost. Ekologické chovy sú také chovy, kde sú zvieratá chované v prirodzených podmienkach, majú dostatočne veľký priestor a kŕmené sú krmivami pochádzajúcimi z ekologickej rastlinnej výroby.

Produkty ekologického poľnohospodárstva a chovu sa nazývajú ekoprodukty (tiež bioprodukty). Bioprodukty sú základné suroviny. Medzi bioprodukty patrí ovocie, zelenina, obilniny, strukoviny, med, liečivé rastliny, ale aj vajcia a mäso. Z bioproduktov sa vyrábajú biopotraviny (tiež ekopotraviny).

Biopotraviny sú nespracované a spracované bioprodukty. Napríklad pšenica je súčasne bioprodukt ako výsledok činnosti ekologickej poľnohospodárskej výroby, ale súčasne aj biopotravina určená pre predaj a konzumáciu. Naproti tomu výrobok z ekologicky pestovanej pšenice - pšeničná múka je len biopotravina, nie však bioprodukt.

Výhody a nevýhody biopotravín

Zrejme najväčšou výhodou biopotravín oproti bežným potravinám je ich kvalita. Kvalita biopotravín závisí od dodržiavania postupov pri hospodárení na ekofarmách (výroba zdravých bioproduktov) ako aj od dodržiavania postupov pri spracovávaní bioproduktov (aby tieto zdravé bioprodukty neboli znehodnotené v procese ich ďalšieho spracovávania). Pod kvalitou sa pri biopotravinách rozumie predovšetkým to, že obsahujú viac živín, sú chutnejšie, aromatickejšie, neobsahujú prídavné chemické látky, neobsahujú geneticky modifikované organizmy. Skrátka kvalita je kvalita. Ďalšou dôležitou výhodou biopotravín je to, že pri ich produkcii sa neznečisťuje životné prostredie (spodné a povrchové vody, ovzdušie).

Zrejme najväčšou nevýhodou biopotravín oproti bežným potravinám je ich cena. Medzi ďalšie nevýhody treba spomenúť ich nedostatok, horšia dostupnosť ako aj chýbajúce spracovateľské kapacity. Všetky tieto nevýhody môžu byť však len dočasné. Tým, že bude viac biofariem, bude viac bioproduktov. Tým, že bude viac bioproduktov, pribudnú ich spracovávatelia, pretože zanikne hlavný dôvod, že v malom množstve sa im spracovávať bioprodukty na biopotraviny neoplatí. Tým, že bude viac biopotravín, pribudne viac biopredajní a biopotraviny budú ľuďom dostupnejšie. Tým, že bude viac biopotravín, zanikne ich nedostatok. Tým, že bude dostatok biopotravín, zníži sa ich vysoká cena.

Ďalší článok po zelenej značke:  Zelená značka  Debničky, debničkovanie, debničkári