Zdravé bývanie

Podstatnú časť svojho života strávime v obydliach, preto ak chceme byť zdraví, tak by malo byť zdravé predovšetkým samotné obydlie, v ktorom bývame. Môžeme to nazvať napríklad „zdravé bývanie”. Zdravé bývanie má vytvárať domáce zdravé prostredie a prispievať tak k telesnému i duševnému zdraviu bývajúcich. Aký stupeň kvality bude mať bývanie z hľadiska zdravia, závisí na mnohých faktoroch. Nie je to len otázka lokality, použitých stavebných materiálov či samotného zariadenia príbytku. Kvalitu bývania ovplyvňuje i zabezpečenie dostatočného vetrania a svetla, vlhkosť, prašnosť, plesne, roztoče, elektrosmog, geopatogénne zóny a pod. Od zdravého bývania sa očakáva, že vytvorí ideálne prostredie pre regeneráciu organizmu bývajúcich, a to po telesnej i duševnej stránke.

 

 

Pre zabezpečenie čo možno najzdravšieho bývania je potrebné riešiť nasledujúce veci:

Lokalita — kvalita prostredia, kde sa nehnuteľnosť nachádza, vzduch, geopatogénne zóny, elektrosmog, hluk z okolia

Poloha — orientácia na svetové strany, výhľad, denné svetlo

Stavebné materiály — kvalita stavebných materiálov, z ktorých je nehnuteľnosť postavená, tvar stavby, prírodné materiály (drevo, hlina, slama...)

Materiály v príbytku — kvalita materiálov, z ktorých sú vyrobené veci v domácnosti

Usporiadanie — kvalita usporiadania vecí v domácnosti

Ticho — odhlučnenie miestností, akustické vlastnosti materiálov stavby, lokalita

Svetlo — dostatočné osvetlenie jednotlivých miestností denným svetlom

Vzduch — správne a časté vetranie miestností, čerstvý vzduch, kyslík

Vlhkosť — zabezpečovanie primeranej vlhkosti v miestnostiach, vlhkomer

Prašnosť — zníženie prašnosti na minimálnu mieru, lokalita

Plesne — odstránenie plesní a zabránenie ich vzniku

Roztoče — ráno dôkladne vetrať postele, častejšie prať posteľné prádlo

Elektrosmog — minimalizovať používanie prístrojov v domácnosti tvoriacich elektrosmog

Znečisťovanie obydlia — sami netvoriť škodliviny v obydlí svojou činnosťou (fajčenie, neprimerané používanie niektorých čistiacich prostriedkov a pod.)

Susedia — zdravé vzťahy so susedmi

Ďalší článok po zelenej značke:  Zelená značka  Kvalitný spánok