Správne dýchanie

Všeobecné zásady pre správne dýchanie

Dýchanie je síce automatický proces, ktorý funguje sám, bez vôľového úsilia, ale na druhej strane máme možnosť prostredníctvom vôle do tohto procesu zasiahnuť. Keby sme túto možnosť nemali, nemohli by sme už dýchanie zmeniť. Pokiaľ si uvedomíme, že máme povrchné, neúplné, plytké dýchanie a chceli by sme sa naučiť správne dýchať, nastal čas na zmenu. Táto zmena sa dá uskutočniť iba cieľavedomým cvičením.
V tomto článku vám predstavíme štyri všeobecné zásady pre správne dýchanie. Tieto zásady platia pre dýchanie v stave pokoja alebo miernej telesnej námahy.

Dýchať nosom

Nos slúži na dýchanie. Vdychovaný vzduch sa prechodom cez nos zbavuje mikróbov, prachu a iných nečistôt, nos má tak funkciu akéhosi filtra. Okrem toho sa v nose teplota vdychovaného vzduchu prispôsobuje teplote tela, nos má tak funkciu akéhosi ohrievača. A ešte vdychovaný vzduch sa prechodom cez nos zvlhčuje, nos má tak funkciu akéhosi zvlhčovača. Takto očistený, zahriaty a zvlhčený vzduch sa privádza do pľúc.

 

 

Dýchať zhlboka a pomaly

Aby sme sa mohli poriadne zhlboka nadýchnuť, musíme najskôr poriadne zhlboka vydýchnuť - vytlačiť z pľúc čo najviac vzduchu. Čím hlbšie dýchame, tým pomalšie môžeme dýchať, čím pomalšie dýchame, tým hlbšie môžeme dýchať. Pri hlbokom a pomalom dýchaní sa do pľúc dostáva oveľa väčšie množstvo vzduchu ako pri plytkom dýchaní. Vzduch tak pokryje oveľa väčšiu plochu pľúc. Do krvi sa tak dostáva oveľa väčšie množstvo kyslíka, čo znamená, že je kyslíka dostatok pre všetky bunky tela, hlavne však pre mozog, ktorý je na nedostatok kyslíka najcitlivejší. Bunky potrebujú aj dostatok kyslíka na to, aby mohli správne fungovať. Ak budú správne fungovať jednotlivé bunky, bude správne fungovať celé telo. Prostredníctvom hlbokého a pomalého dýchania sa môže krv účinnejšie zbavovať oxidu uhličitého, ktorý pri výdychu odchádza z tela von. Pri hlbokom a pomalom dýchaní má vdychovaný vzduch dostatočne dlhý čas na preniknutie do všetkých častí pľúc, na odovzdanie kyslíka krvi a na prijatie oxidu uhličitého z nej. Pri hlbokom a pomalom dýchaní dochádza tak k dostatočnej ventilácii pľúc. Pľúca sa neustále "preplachujú" novým vzduchom.

Dýchať v pomere 1:2

Pomer času nádychu ku času výdychu by mal byť 1:2. Ak teda trvá nádych štyri sekundy, výdych by mal trvať osem sekúnd. Výdych je preto dlhší, aby mal vdychovaný vzduch dostatok času na odovzdanie kyslíka a prijatie oxidu uhličitého, ako už bolo uvedené v predchádzajúcom bode. Hlboký výdych prináša prirodzený pocit uvoľnenia. Práve táto prirodzenosť sa využíva pri relaxácii. Ak sa chcete naučiť relaxovať, naučte sa najskôr správne dýchať.

Dýchať uvoľnene a plynulo

Dýchať uvoľnene, znamená dýchať voľne, kľudne, prirodzene, ladne, nenásilne, mäkko, nie kŕčovito. Dýchať plynulo, znamená dýchať neprerušovane. Plynulý nádych, ukončenie nádychu plynule prechádza do fázy výdychu, plynulý pomalý výdych s pocitom uvoľnenia, asi sekundové zotrvanie v ukončení výdychu, plynulý prechod do fázy nádychu. Celý proces dýchania, čiže nádychu a výdychu, vytvára akúsi plynulú opakujúcu sa vlnu.

Ďalší článok po zelenej značke:  Zelená značka  Pozitívne účinky pohybu