Zdravý životný štýl – úvod

Prežiť svoj život v zdraví a pohode je želaním snáď každého z nás. Iba želanie však nestačí. Chce to dlhodobé a cieľavedomé úsilie. Úsilie prejavujúce sa cieľavedomými činnosťami zameranými na dosiahnutie a udržanie zdravia a pohody môžeme považovať za zdravý spôsob života alebo ešte modernejšie za zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl sa stáva v súčasnej dobe niečím trendovým, moderným, niečím „in”. Že by bolo konečne moderné a trendové to, čo by malo byť úplne normálne?

Prvý článok po zelenej značke:  Zelená značka  Zdravý životný štýl

Poznámka: Keď budete postupovať po zelenej značke Zelená značka, prečítate si všetky články na stránkach tohoto webového sídla.

 

Zdravý životný štýl

Zdravý životný štýl

Aby ľudia mohli byt zdraví, musia robiť činnosti, ktoré ku zdraviu vedú. Tieto činnosti sa musia stať trvalými. Súbor trvalých činností, ktoré človek vykonáva v záujme zabezpečenia zdravia, môžeme nazvať zdravý životný štýl alebo aj zdravý spôsob života. Zdravý životný štýl (zdravý spôsob života) sú naučené cieľavedomé...

 

 

Strava a zdravý životný štýl

Strava a zdravý životný štýl

Súčasťou zdravého životného štýlu je aj zdravé stravovanie. Z hľadiska zdravia nie je jedno, čo zjeme alebo vypijeme. Jedlom či nápojom môžeme telu prospieť i uškodiť. Správny výber potravín môže znížiť riziko ochorenia, ako sú srdcové ochorenia, rakovina a cukrovka. Zdravo žiť znamená aj zdravo sa stravovať.