Zdravý životný štýl – úvod

Prežiť svoj život v zdraví a pohode je želaním snáď každého z nás. Iba želanie však nestačí. Chce to dlhodobé a cieľavedomé úsilie. Úsilie prejavujúce sa cieľavedomými činnosťami zameranými na dosiahnutie a udržanie zdravia a pohody môžeme považovať za zdravý spôsob života alebo ešte modernejšie za zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl sa stáva v súčasnej dobe niečím trendovým, moderným, niečím „in”. Že by bolo konečne moderné a trendové to, čo by malo byť úplne normálne?

Články o zdravom životnom štýle: Zoznam článkov

Zdravý životný štýl

Aby ľudia mohli byt zdraví, musia robiť činnosti, ktoré ku zdraviu vedú. Tieto činnosti sa musia stať trvalými. Súbor trvalých činností, ktoré človek vykonáva v záujme zabezpečenia zdravia, môžeme nazvať zdravý životný štýl alebo aj zdravý spôsob života. Zdravý životný štýl (zdravý spôsob života) sú naučené cieľavedomé systematické činnosti, ktoré človek vykonáva pre svoje zdravie...
Celý článok >>

Pohyb a zdravý životný štýl

Život sa prejavuje pohybom. Pohyb je prirodzeným prejavom života, je jeho vlastnosťou. Človek pravidelným, primeraným a dostatočným telesným pohybom prejavuje svoju prirodzenú vlastnosť. Ide o životne dôležitú činnosť, ktorá je základnou podmienkou telesného, ale i duševného zdravia. Pohyb je „liek” bez vedľajších účinkov...
Celý článok >>

Relaxácia a zdravý životný štýl

Relaxácia je psychická činnosť, pri ktorej dochádza v ľudskom tele k uvoľňovaniu a uvoľneniu telesného (svalového) a duševného (psychického) napätia. Ide o navodenie duševnej rovnováhy, harmónie a celkovej psychickej pohody prostredníctvom uvoľnenia...
Celý článok >>

 

Psychika a zdravý životný štýl

Prečo je psychika v súvislosti so zdravým životným štýlom uvedená na prvom mieste? Pretože zohráva rozhodujúcu rolu. Duševné zdravie predchádza zdraviu telesnému. Len zdravá duša môže „urobiť” zdravým telo. Zdravú dušu môžu „urobiť” len zdravé myšlienky a zdravé predstavy. Tieto myšlienky a predstavy musia mať zdravý obsah...
Celý článok >>

 

Úvod   Mapa   Články   Štýl   Psychika   Pohyb   Strava   Debničky   Kontakt